Nadzom Ikhlas Jeung Ihsan
WhatsApp Image 2023-06-26 at 09.41.37

Laa ilaaha illalloh
Laa Maqsuuda illalloh
Teu aya deui tujuan
Anging ridlona pangeran
Di pidamel kalakuan
Sakabeh Amal – amalan
Hayang deri di ridloan
Ku Alloh nu maha Rohman
Mun dina Amal – amalan
Maqsud anu ngajujurkeun
Lian ridlona pangeran
Eta ngarana musyrikin
Kana hayang kadunyaan
Atawana ka pangkatan
Tapi ieu pamusyrikan
Musyrik khofi di ngaranan
Nu teu matak miceun iman
Tetep syahadatna munjin
Sabab wungkul ngabatalkeun
Kana ayana ganjaran

Kaluar tina golongan
Mukhlisin sareung muhsinin
Karana dawuh Alloh dina Qur’an :
وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا فَمَالَهُ فىِ اْلاَخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ
Jeung saha nu mihareupkeun
Kana harti kadunyaan
Ku kami rek di datangkeun
Tina eta kadunyaan
Teu aya pikeun manehna
Pembagian akheratna
Tah kitu Qur’an ma’nana
Nu matak kudu Ikhlasna
Ma’na Asyhaduna sami
Jeung ma’na Asyhadu nu kahiji
Ma’rifat tasdeq nu tadi
Pek lenyepan sing taliti
Muhammad putra Abdulloh
Eta the utusan Alloh
Taya deui utusan Alloh
Nepi ka poe qiamah
Sakabeh dawuhanana
Wajib di tashdekeun nana
Di aku jeung di tampana
Pasti bener jeung buktina