Syahadat Dua Bagian - Nadhom Aqoid Iman Part 3
iman

Syahadat dua bagian
Kahiji syahadat syar’an
Kadua syahadat munjin
Kade kudu telik pisan

Ta’rifna syahadat syar’an
Kadar kadar nu ngucapkeun
Kalimah syahadataen
Hente nilik patekadan

Manfa’at syahadat syar’an
Bisa di sebut mu’minin
Mungguh hukum kadunyaan
Kaya halal peupeuncitan

Halal di tikahkeunana
Ka jalma anu Islamna
Jeung halal nampa warisna
Ti jalma anu Islamna

Ari mungguhing Allohna
Jeung mungguhing akheratna
Kudu terus jeung munjina
Engke penjelasanana

Kanjeng Nabi tos nyaurkeun
Anjeun kudu ngahukuman
Ku dzohirna caritaan
Jeung dzohirna kalakuan

Jeung teu kudu nga hukuman
Nu dina hate di simpen
Da taya nu uningaeun
Salianti Dxat Pangeran

Lamun dzohir kalakuan
Atawa dzohir ucapan
Aya anu ngabatalkeun
Nu di sebut pamurtadan

Batal syahadat sar’anna
Sanajan ngucapkeunana
Kana kecap syahadatna
Laku ucap nu murtadna

Kaya asup ka gereja
Di barengan ku ngahaja
Atawa nyembah berhala
Kaya patung nu baheula

Ta’rifna syahadat Munjin
Eta jalma nu ngucapkeun
Kalimah syahadataen
Di barengan patekadan

Tekad anu ma’rifatna
Jeung tekad anu tasdeqna
Netepan kana syaratna
Ma’rifat reujeung tasdeqna

Ari syarat ka duana
Teu keuna owah gingsirna
Moal barobah tekadna
Hingga dugi ka maotna

Lamun nekadkeun ayeuna
Sabot usum jeung baturna
Jagamah kumaha engkena
Mumkin tekad rek robahna

Kafirna the ti ayeuna
Da arek owah gingsirna
Henteu jadi ma’rifatna
Mungguhing Gusti Allohna

Syarat anu ka tiluna
Anu di tekadkeunana
Kudu akur jeung buktina
Heunteu nyalahan sifatna

Sifat ceuk ahli sunnahna
Nu aya Qur’an Haditsna
Teu salah metakeunana
Akur reujeung aqo’idna

Margi kitu di wajibkeun
Nu hayang syahadat Munjin
Nyaho kana aqo’id iman
Bisi jadi jeung nyalahan

Lamun jazim jeung tekadna
Yen Alloh pangeranana
Yen Muhammad the Rosulna
Ngan teu akur jeung buktina

Alloh nu nyurup na badan
Bumi langit panyurupan
Didinya Alloh nyicingan
Atawana di hijikeun

Eta tekad nyulayaan
Reujeung buktina Pangeran
Da Alloh henteu butuheun
Kana tempat panyicingan

Nu kitu salah tekadna
Henteu akur jeung buktina
Henteu sah Iman Islamna
Mungguhing Gusti Allohna

Syarat anu ka opatna
Kudu terang kana dalilna
Anu teu terang dalilna
Eta teu syah ma’rifatna

Ieu ceuk Ibnu “Aroby
Jeung pendapat syekh Sanusi
Anapon ceuk syekh Dasuki
Taya dalil ma’rifat jadi

Dalil kadar kawajiban
Lain syarat kama’rifatan
Pikeun jalma nu kadugaeun
Kana dalilna mikirkeun

Kadua syahadat munjin
Kudu tashdeq nu ngucapkeun
Tashdeq aya dua rukun
Kahiji kudu Idzi’an

Idzi’an eta ngakukeun
Ka Alloh kuring mangeran
Ku Muhammad di Nabian
Muhammad the Rosul kuring

Rukun tashdeq ka duana
Nyaeta kudu qobulna
Narima ajaranana
Ti Alloh reujeung Rosulna

Mun can bias ngalakonan
Tapi Hate mah nampanan
Rumaos kalelepatan
Eta qobul sahna Iman